Masz pytanie?

+48 782 350 355 |  sklep@ebut.pl

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego - ebut.pl

1.Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy ebut.pl prowadzony jest przez:

Firmę MRX Global z siedzibą w Kłodawa, Lipy 12; NIP:  5991010662, 
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

1.2. Adres do korespondencji do firmy: MRX Global; Kłodawa, Lipy 12 ,
e-mail: sklep@ebut.pl , telefon:   - opłata za połączenie wg. stawki operatora.

1.3. Sklep internetowy ebut.pl zajmuje się sprzedażą obuwia sportowego z przeznaczeniem specjalistycznym oraz codziennego użytkowania, odzieży sportowej w tym: spodni, kompletów dresowych, bluz sportowych, koszulek, czapek, szalików i innych akcesoriów sportowych.

2. Dane osobowe, rejestracja użytkowników

2.1. Każdy Kupujący, oraz Klient rejestrując się na sklepie internetowym ebut.pl, zostanie poproszony o podanie swoich danych w formularzu.

2.1.1. Każdy Klient  ma prawo do wglądu swoich danych, jak również posiada on możliwość zmiany wprowadzonych danych, a także usunięcia ich bazy danych.

2.1.2. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych. Dane przetwarzane są jedynie do potrzeb realizacji złożonych na stronie sklepu www.ebut.pl zamówień - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

2.2. Administratorem bazy danych jest :

MRX Global 
Lipy 12
66-415 Kłodawa

2.3. Aby zostać subskrybentem elektronicznego newslettera na sklepie ebut.pl, wystarczy podać swój adres e-mail. Newsletter wysyłany do subskrybentów przedstawia nowości, promocje, okazje cenowe na www.ebut.pl Wskazanie adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter jest jednocześnie zgodą na jego otrzymywanie. 

3. Zasady zamawiania i dokonywania zakupów

3.1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie sklepu www.ebut.pl jak również telefonicznie pod nr xxx.

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zamówienia złożone w niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.3. Do zakupów w sklepie internetowym ebut.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.4. Oferta sklepu internetowego ebut.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.5. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać w formularzu swój adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia. Otrzymane potwierdzenie powinien potwierdzić otwierając stronę o adresie podanym w wiadomości, nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku trudności technicznych z potwierdzeniem prosimy o kontakt pod nr telefonu nr xxx lub na adres sklep@ebut.pl.

3.6. Klient ma możliwość zmiany, lub anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, kontaktując się pod nr telefonu xxx lub na adres sklep@ebut.pl. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych.

3.7. W przypadku zamówień nie potwierdzonych, budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane.

3.8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów.

3.9. Na życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT. Należy poinformować o tym w mailu lub na formularzu przy składaniu zamówienia, oraz podać dane firmy, na która ma zostać wystawiona FV.

4. Realizacja, wysyłka i zapłata

4.1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na wskazany w formularzu adres za pośrednictwem Firmy kurierskiej. Koszt wysyłki towaru w zależności od formy płatności wynosi:

0 zł - przy przedpłacie 'z góry',

10 zł - przy opłaceniu zamówienia za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

12,99 – Przesyłki InPost

4.2. Zapłata za towar następuje w formie opcji: ,,za pobraniem” lub w formie ,,przedpłaty” na rachunek bankowy Firmy MRX Global nr

4.3. Czas realizacji zamówionych towarów wynosi od 2 do 6 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego z uwzględnieniem szczegółowego terminu realizacji dla wybranej formy płatności i wysyłki:

4.3.1. przesyłka kurierska - realizacja 2 do 5 dni roboczych;

4.3.2. paczkomaty - realizacja 2 do 5 dni roboczych. 

Termin realizacji zamówienia z opcją przedpłaty (przelew bankowy, przekaz pocztowy na rachunek, bezpieczne płatności DotPay) liczony jest od daty zaksięgowania wpływu na rachunku Sprzedawcy.

4.4. Klient wybiera formę uregulowania należności: za pobraniem, przedpłatą na rachunek firmy lub on-line. Nr rachunku bankowego do przedpłaty przesyłany jest na adres mailowy Klienta (podany w zamówieniu) po uprzednim sprawdzeniu możliwości jego realizacji. 

4.5. Treść zawartej umowy pomiędzy Firmą MRX Global, a Klientem jest dostarczana w mailu potwierdzającym zamówienie, oraz w formie pisemnej wraz z przesyłką.

4.6. Firma MRX Global zastrzega sobie możliwość czasowego braku określonego towaru, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia. W takich wypadkach Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

5. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje

5.1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru przez klienta. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdujący się w załączeniu do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący w sposób wyraźny wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

5.2. Towar powinien zostać zwrócony nie używany, w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Towar należy odesłać towar na adres: MRX Global Lipy12, 66-415 Kłodawa.

5.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.5. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy towary podlegają wymianie. Towar może zostać wymieniony na taki sam, ale w innym rozmiarze lub zupełnie inny model. W przypadku takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy sklep@ebut.pl lub pod nr tel. xxx. Warunkiem jest odesłanie do Sprzedawcy towaru nieużywanego w oryginalnym opakowaniu, z metkami. Towar należy odesłać na adres: Firma MRX Global Lipy12; 66-415 Kłodawa. Do wysyłanego obuwia proszę dołączyć formularz wymiany.

Formularz wymiany nie jest obowiązkowy.

5.6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

5.7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą telefonicznie pod nr xxx lub na adres sklep@ebut.pl. Należy w takiej sytuacji odesłać towar na adres: Firma MRX Global aaa wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym . W ciągu 14 dni roboczych od momentu odebrania przez Sprzedawcę reklamowanego obuwia Klient otrzyma informację o fakcie ich otrzymania i dalszego postępowania.

5.8. Przesyłany reklamowany towar przesłany powinien być czysty, w przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

5.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

5.10. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy MRX Global nie będą przyjmowane.

5.11. Przesyłki wysyłane na inny adres niż podany w formularzach nie będą odbierane.

5.12 Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Ustalenia końcowe

6.1. Sklep internetowy ebut.pl zastrzega sobie prawo do: Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty.

6.1. Korzystanie ze sklepu internetowego ebut.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6.2. Właściciele strony ebut.pl, Firma MRX Global zakazuje usługobiorcom przesyłanie treści o charakterze bezprawnym. (Art. 8 §3 pkt. 2b Ust o świadczeniu usług droga elektroniczną)

6.3. Do korzystania z ebut.pl niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej (najlepiej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Netscape Navigator). Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie .

6.4. Sprzedawca zobowiązuje się do działania zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
6.5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej na odległość.

6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres email: sklep@ebut.pl

 

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub na adres:

Firma MRX Global

Tel. +48 608075757
e-mail: sklep@ebut.pl / biuro@ebut.pl

 

WYBRANE MODELE
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl